Centrul Pinocchio, o punte de legătură între copii și familii. Prevenire, relație și sprijin.

Pe data de 30 martie 2017 s-a încheiat proiectul „Centrul Pinocchio, o punte de legătură între copii și familii. Prevenire, relație și sprijin”, proiect susținut cu fonduri de Opt la Mie al Bisericii Valdese (Uniunea bisericilor metodiste si valdese). Opt la Mie este un impozit pe venit al persoanelor fizice din Italia, care poate fi redirectionat de catre Biserica Valdese in scopuri socio-educative, culturale, umanitare.

Proiectul, început în noiembrie 2015, a avut ca scop îmbunătățirea și consolidarea calității serviciilor sociale și educaționale, pe care Centrul Pinocchio ofera zilnic beneficiarilor sai, adică 50 de copii aparținând categoriilor defavorizate ale populației locale și familiile lor (pentru un număr de aproximativ 130 de persoane). Comparativ cu cele două proiecte anterioare implementate multumita contribuției celor Opt la Mie a Bisericii Valdese – care s-au concentrat în principal in scopuri socio-educative în sprijinul direct al copiilor înscriși în centru și pe promovarea voluntariatului la nivel local -, acest proiect se axează pe dezvoltarea unei abordări integrate a educației, incluziunea socială și dezvoltarea personală a fiecărui copil beneficiar.
Proiectul a consolidat rolul Centrului Pinocchio ca punte de mediere, dialogul și înțelegerea între copii și familii, prin acțiuni concrete de sprijin, prevenirii și construirii unor relații sănătoase și pozitive.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost:

 • dezvoltarea de inițiative și servicii de sprijin pentru părinți și de adunare familiara, cu o atentie in plus pentru familiile din minoritatea romă locală;
 • realizarea unui plan anual de sprijin pentru familiile aflate în dificultate, cu scopul de a asigura sprijin material (cum ar fi de exemplu, pachete cu alimente, îmbrăcăminte, jucării) pentru familiile copiilor care frecventează în mod regulat școala;
 • stabilirea unor stimulente pozitive (de exemplu: materiale educaționale, excursii) pentru copii inscrisi la Centrul Pinocchio care merg în mod regulat la scoala și au note mari;
 • promovarea activităților și serviciilor de informare și bune practici de îngrijire personală, educație privind igiena și educație pentru sănătate, adresate copiilor și familiilor;
 • angajamentul de a consolida relațiile cu instituțiile locale, în special cu orașul Panciu, în scopul de a promova activitățile Centrului Pinocchio și de a construi o rețea de cooperare operațională.

Multumita suportului neprețuit al Bisericii Valdese, Centrul Pinocchio a obținut următoarele rezultate:

 • a consolidat rolul său de spațiu deschis familiile beneficiarilor;
 • a organizat întâlniri de sensibilizare și de educație parentală;
 • a implicat părinții și copii la prânzuri și in activități de atelier;
 • a realizat donatii in alimente, haine si jucarii;
 • a lansat inițiativa „Mic dejun la statuie”, datorită căreia in fiecare dimineață micul dejun este oferit copiilor de catre Centru Pinocchio la intrarea in școala;
 • a garantat un prânz cald și o gustare la o medie de 30 de copii pe zi, pentru un total de 360 de zile;
 • au fost efectuate vizite la domiciliu periodice (1 data / saptamana), familiilor defavorizate, cu prezența asistentului social și mediatorului sanitar, pentru conștientizarea importanței îngrijirii și igienei personale;
 • a oferit oportunitatea unui angajat al centrului de a obține calificarea profesională de mediator sanitar;
 • a deschis o zonă de spălătorie dotata de mașină de spălat și uscător, deschis familiilor beneficiare;
 • a organizat întâlniri și mese rotunde cu instituții locale (primarie, școli, asistență socială, poliție) pentru consolidarea muncii de rețea la nivel locală.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top