Copil ca tine sunt şi eu

În anul scolar 2009 – 2010, Şcoala Generală de Arte şi Meserii din Panciu A început proiectul “Copil ca tine sunt şi eu”, proiect îndreptat catre itegrarea copiilor de etnie romă în clasele preşcolare de la Gradiniţa nr.1 din Panciu. Asociaţia Rom PentruRom şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea sunt partenerii proiectului.

Ideea de bază a proiectului, pe langă integrarea copiilor romi şi cu situaţii dezavantajate în activitatea preşcolară, şi aceea de a lua copilul din mediul stransîn care trăieşte, la final de a fixa informaţiile si cunoştinţele însuşite prin procesul didactic, şi de a-l pune în diverse situaţii de viaţă concretă, în care educaţia civică urmată de copii capătă nouă valenţe prin aplicaţia sa în situaţii reale.
Există, de asemenea, intenţia de a acţiona, deoarece copiii care provin din situaţiile situaţii mai bune să îşi îmbogăţească experienţa lor prin activităţi curriculare şi extracuriculare. Convingerea de a încheia acest parteneriat educaţional naşte un interes reciproc, pentru a oferi o oportunitate importantă pentru copiii cu mai puţine oportunităţi pentru a crea noi legături şi să cunoască activităţile în cadrul asociaţiilor respective
Obiectivele acestui proiect sunt:

  • Însuşirea anumitor reguli de comportament civic, formarea unei atitudini pozitive faţă de copii în situaţii dificile;
  • Încurajarea copiilor de a dezvolta activităţi prin care contribuie la susţinerea stimulilor săi,
  • Creşterea gradului de incluziune a copiilor romi şi non-romi în situaţii dezavantajate de la grădiniţă şi pentru a asigura accesul lor la educaţie şi formare

 

  • Îmbunătăţirea calităţii de lucrători în domeniul educaţiei pentru a crea un mediu educaţional stimulativ pentru copiii romi şi în situaţii dezavantajate.

Activităţile organizate pentru atingerea acestor obiective sunt: transmiterea de informaţiei către părinţi despre frecventarea preşcolară şi importanţa educaţiei timpurii, acord pentru sprijin material pentru copiii care nu pot participa la grădiniţă din motive financiare, asigurarea resurselor materiale şi umane pentru a dezvolta forme alternative de educaţie, organizarea de activităţi din perspectiva comunicării interculturale şi moderne si cotidiene precum şi activităţi de recuperare a carenţelor educative a copiilor beneficiari.
Rezultatele aşteptate de la acest proiect sunt:

  • Creşterea gradului de incluziune a copiilor de etnie romă în grădiniţe;
  • Reducerea dificultăţi de adaptare la mediu şi de învăţământ preşcolar;
  • Schimbări pozitive în atitudinea părinţilor faţă de pre-învăţământul şcolar ,
  • Schimbarea comportamentului copiilor de etnie roma si socializarea lor,
  • Schimbări în atitudinea exprimată de către profesori şi practicile educaţionale utilizate în conformitate cu principiul interculturalitatii; 
  • Creşterea motivaţiei a copiilor şi a personalului pentru participarea la programe de educaţie alternativă

Citeşte {phocadownload view=file|id=85|text=aici|target=s} proiectul “Copil ca tine sunt şi eu”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top