INTERVENȚIA ÎN FORMAREA ȘI RECUPERAREA SOCIO EDUCATIVA A MINORILOR DEZAVANTAJAȚI DIN LOCALITATEA PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA

cooperazione italiana

In mai 2010 a fost aprobat de către Ministerul de Afaceri Externe Italian – Direcţia Generala pentru Cooperare și Dezvoltare, un proiect propus şi elaborat de către ONG italiană COMI- Cooperazione per il Mondo in Via di Sviluppo, în parteneriat cu Asociaţia Rom pentru Rom şi cu suportul ONG-ului IBO Italia.

Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor copiilor şi adolescenţilor din zona, prin 3 metode:

  • cursuri de formare educative de tip formal și non formal;

  • majorarea potențialului instituților, al societaţi civile şi al operatorilor care lucreaza cu minori, în special cu cei esclusi social;

  • extinderea Centrului de Zi „Pinochio” condus/gestionat de Asociația Rom Pentru Rom, şi înscrierea lui în lista structurilor autorizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Acest proiect face posibil construcția unei clădiri destinată Centrului „Pinochio” dotată cu grupuri sanitare adaptate numărului de utilizatori şi cu o cantină. Pe lânga acestea vom realiza, cu ajutorul unei unități mobile, activități de animație şi de sensibilizare în medii rurale și în zone dezavantajate.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top