Net Ink – Networking for Inclusion

Proiectul Net Ink – Network for Inclusion este un proiect finantat de Comisia Europeana care a vazut implicarea a cinci organizatii active in campul de ingrijire a minorilor, intre Bulgaria (ISS si CSA) si Romania (Rom pentru Rom, Fundatia “Sfanta Maria” si “Trifoiul”) si sase organizatii europene (GVC, IBO, EDUCAID, ISCOS, TED, INKLUSION, IAL).

Scopul proiectului a fost intarirea capacitatii organizatiilor bulgare si romane in promovarea si imbunatatirea incluziunii sociale si a unui tratament egal intre copiii dezavantajati, printr-o mai buna cunostinta a nevoilor, un schimb de bune practici cu alte organizatii europene, si participarea lor permanenta la retelele existente intre organizatiile Societatii Civile Europene  si printr-o intelegere mai buna a rolului pe care ONG-urile il pot desfasura in viata publica si in studiul de dezvoltare a politicii sociale.
Beneficiarii directi ai actiunii au fost in primul rand, membrii organizatiilor bulgare si romane: educatorii, asistentii sociali si stafful in general. Beneficiarii indirecti, dimpotriva, au fost copii dezavantajati bulgari si romani cu care  organizatiile au desfasurat propriile actiuni, in special copiii singuri. O mare importanta a fost data strategiei de incluziune, tintita spre copiii care, in plus, sufera de o ulterioara discriminare (romi, cu dizabilitati si/ sau seropozitivi). Activitatile  principale constau intr-o analiza a politicii locale si a bunelor practici in identificarea a patru tematici prioritare relative in includerea minorilor dezavantajati. Pe aceste tematici au fost dezvoltate laboratoare internationale si videoconferinte. Actorii cheie ale organizatiilor romane si bulgare au fost in vizita reciproca la organizatiile participante la proiect si au desfasurat lucru de studiu si formare specifica pe tema proiectului.

Mai mult {phocadownload view=file|id=67|text=qui|target=s} proiectul Ink Net rețea pentru incluziune

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top