Privacy Policy

Politica de confidențialitate www.rompentrurom.eu

Această aplicație ( „aplicație”) colectează anumite date personale.

Astfel de date personale sunt colectate în scopul și sunt tratate în modul descris mai jos.

Proprietar al datelor

info@rompentrurom.eu

Tipologie di Dati raccolti

Printre Informații personale reglementate de prezenta cerere sunt: nume, număr de telefon, adresa, diferite tipuri de date, Cookie, datele de navigație și utilizare și a e-mail.

Alte informații personale colectate pot fi evidențiate în restul acestei politici de confidențialitate sau textele, colectarea de date contextuale propriu-zise.
Datele cu caracter personal pot fi introduse de către utilizator sau de către persoana în mod voluntar sau colectate în mod automat, prin intermediul internetului.
Orice utilizare a cookie-uri prin aplicarea sau proprietarii de serviciu terță parte care utilizează aplicații, cu excepția cazului în care se prevede altfel, are drept scop identificarea utilizatorului și să înregistreze preferințele lor pentru scopuri strict legate de conduita serviciul pe care il solicita.
Imposibilitatea de a furniza utilizatorului, cu anumite date personale, și, în special, a datelor de navigație prin dezactivarea Aplicație Cookie, ar putea face imposibilă pentru a furniza anumite servicii sau de navigație.

Informatiile cu caracter personal colectate se pot referi la utilizare, sau orice terta persoana căreia îi furnizează date.
Utilizatorul este responsabil pentru datele cu caracter personal ale terților publicate sau partajate prin intermediul aplicației și mandatul pe care aveți dreptul să le divulge sau să difuzeze eliberând operatorul de date de la orice răspundere.

Datele modul și locul de colectat

Tratamentul modalitățile

Proprietarul este Utilizatorii datelor personale și interesate, luând toate măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, distrugerea sau modificarea neautorizată a datelor cu caracter personal.Tratamentul se face cu ajutorul calculatoarelor cu procedurile organizaționale legate de scopurile stabilite mai jos.
Decât proprietarul, în unele cazuri, pot avea acces la date din afara partidelor (cum ar fi furnizorii de terți de servicii tehnice, transportatorii poștă, furnizori de hosting, companii de calculatoare, agenții de comunicare).Lista organizațiilor poate fi întotdeauna obținute de la operatorul de date.

Loc

Datele sunt prelucrate la sediul proprietarului de tratament, cu excepția cazului în altă parte în document.

Ori

Datele sunt prelucrate pentru timpul necesar pentru a efectua serviciul solicitat de utilizator și utilizatorul poate solicita oricând întreruperea tratamentului sau ștergere.

Scopul a datelor colectate

Datele de utilizare sau persoana în cauză trebuie să fie colectate în următoarele scopuri: Contact prin email și rețele sociale și interacțiunea cu platforme externe.

Tipurile de informații personale utilizate pentru fiecare scop sunt specificate în secțiunile acestui document.

Utilizarea datelor în alte scopuri de către proprietarul poate, în anumite cazuri și de trimitere specifică reguli, cere consimțământul dumneavoastră sau persoana în cauză.

Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la serviciile furnizate de terți

Informațiile personale sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Informații suplimentare privind tratamentul

De apărare în instanță

Datelor cu Caracter Personal Utilizatorul poate fi folosit pentru apărare de către proprietar al aplicației în hotărârea judecătorească sau în etape care conduc la eventuala stabilire, abuz in utilizarea acelorași servicii conexe sau de către utilizator.

Informații specifice

Informații specifice ar putea fi prezentate în paginile site-ului în ceea ce privește anumite servicii sau tratamente ale datelor furnizate de utilizator sau de catre individ.

întreținere

Datelor cu Caracter Personal utilizator pot fi tratate cu mijloace suplimentare și scopuri legate de întreținerea Aplicație.

Sistemul de Log

Pentru scopuri legate de exploatarea și întreținerea, această aplicație și orice alte servicii executate de terți folosite de acesta pot colecta busteni de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile – inclusiv de transport maritim – și care poate conține, de asemenea, informații personale, cum ar fi adresa IP.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi solicitată în orice moment Proprietar.

Exercitarea drepturilor de Interesat

Părțile cărora datelor cu caracter personal se referă au dreptul, în orice moment pentru a obține confirmarea existenței sau nu a același lucru la operatorul de date, de a cunoaște conținutul și originea, pentru a verifica exactitatea sau solicita integrarea acesteiaanularea, actualizarea, modificarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor cu caracter personal prelucrate în încălcare a legii, precum și de a se opune în orice caz, pentru motive legitime, la tratamentul lor. Cererile trebuie adresate Proprietar

Modificări la această politică de confidențialitate

Cererea își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin acordarea de publicitate pentru utilizatorii de pe această pagină, precum și prin asigurarea, în fiecare caz, o protecție similară a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să verificați, prin urmare, această pagină de multe ori, luând ca referință data ultimei modificări indicat în partea de jos.

Mai multe informații generale

Titularul de date este responsabil pentru această politică de confidențialitate, elaborat de module pregătite de Iubenda și stocate pe serverele sale.

Ultima modificare: 22 februarie 2013

iubenda gestionează această pagină și colectează unele informații personale despre utilizatori.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top