ACHIZIŢIEI SERVICII DE ORGANIZARE CURSURI DE FORMARE

Proiect „Da click pe voluntariat” [RO2014_C1.2_109]: Cursuri de instruire si perfectionare pentru operatorii din sectorul non-profit. Module de instruire: “Pregatirea organizatiei pentru implicarea voluntarilor” si “Managementul voluntarilor”

 

Asociatia Lumea lui Pinocchio, cu sediul în România, Panciu, strada Al. I. Cuza nr. 37, cod postal 625400, beneficiar al finanţării prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG in Romania, în baza contractului nr. RO2014_C1.2_109, anunță organizarea achiziţie „Servicii de formare – seminarii de formare cod CPV:80522000-9”.

 

1. Obiectul și locul de implementare a contractului: Serviciile vor fi achiziționate pentru proiectul „Da click pe voluntariat” pentru organizarea doua cursurilor de formare, fiecare fiind adresat la un numar de 20 de specialiști/operatori din ONG-uri, scoli, gradinite, primarii, case de cultura, biblioteci, orfelinate, etc.

 

2. Locul de implementare a contractului: Focsani (jud. Vrancea). Prestatorii trebuie să oferteze servicii care să îndeplinească specificaţii tehnice minimale descrise în specificațiile tehnice pentru ofertanți.

 

3. Tip și durată contract: contract de servicii, perioada începând cu data semnãrii contractului de achiziţie de ambele părți până la prestarea serviciilor si plata lor, dar nu mai tarziu de finalizarea proiectului la 30.04.2016.

 

4. Valoarea totală estimată: Valoarea estimată a achiziție este de 24.984 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5996,16 lei. Curs valutar 1 Euro = 4,4125 lei, conform cursului Inforeuro aferent lunii mai 2015.

 

5. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform Documentației anexate, cu respectarea raportului preț/calitate al serviciului.

 

5. Procedura de atribuire: procedură simplificată conform Ordinului nr. 1120/15.10.2013 al Ministrului Fondurilor Europene.

 

6. Data și ora limită de depunere a ofertelor:24.11.2015, ora 12:00

 

7. Data și ora deschiderii/analizei ofertelor: 24.11.2015, ora 13:00

 

8. Adresa la care se transmit ofertele: strada Cuza Voda, 23 – 625400 Panciu (jud. Vrancea)

 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la e-mail: secretariat@lumealuipinocchio.org, sau la nr. de Mobil + 40 762912587, persoana de contact Dragan Any Mary.

 

Anexe:

– invitatie pentru achizitie

– specificatii tehnice

– formulare pentru ofertanti


 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top